2021 Belang van Project Management in ziekenhuizen: een situatieschets uit de praktijk

23
sep
Tijd: 9.00 Plaats: Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, Belgium Type: Conference Taal:

Belang van Project Management in ziekenhuizen

Na de zeer succesvolle eerste (online) conferentie voor Nederlandstalige ziekenhuizen in België over projectmanagement, organiseert QRP International dit jaar de tweede editie van het evenement. De conferentie is bestemd voor individuen die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuissector in Vlaanderen of Brussel, en de volgende functies bekleden, al dan niet in naam en ongeacht hoofd- of deelfunctie: projectmanager, programmamanager, ICT-manager, PMO, kwaliteitsmanager.

SPREKERS

WAAROM ORGANISEERT QRP DEZE CONFERENTIE?

Vele sectoren kennen deze dagen een klimaat van toegenomen onzekerheid en ongeziene veranderingen. De ziekenhuiswereld blijft niet gespaard op dit vlak en maakt ook ingrijpende transformaties mee, met schoolvoorbeeld het opzetten en bijhouden van het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor wordt de bestaande vraag voor en behoefte aan ondersteuning bij projectmanagement alsnog versterkt.

Ook is de huidige crisis voor vele ziekenhuizen een katalysator geweest om de zaken op orde te stellen. Er moesten zeer veel middelen op zeer korte tijd gemobiliseerd worden, wat ervoor zorgde dat men grote projecten op een andere manier ging bekijken.

De meeste Vlaamse ziekenhuizen hebben reeds ervaring met projectmanagement, gebruik makend van methodes als PRINCE2 of intern uitgewerkte methodes. Deze ziekenhuizen vragen zich nu af hoe ze deze verbeterprocessen kunnen voortzetten en bekijken het vanuit een breder perspectief dan enkel projecten. In die gedachte zijn sommige ziekenhuizen begonnen met programmamanagement of zelfs het opzetten van een PMO. Projecten maken hier deel uit van een groter geheel, dat verder gaat dan de rol en verantwoordelijkheden van de projectmanager.

Deze tweede editie van deze conferentie zal daarom dieper ingaan op hoe ziekenhuizen:

 • het huidige beheer van hun projecten of programma’s kunnen verbeteren,
 • wat het beheer van een PMO inhoudt en hoe men een PMO opstart,
 • ‘Best Practices’ of goede praktijken kunnen integreren in hun PM-proces

Maar nog belangrijker dan deze informatieve doeleinden, zal de conferentie een mogelijkheid bieden aan ziekenhuizen om zelf hun eigen ervaringen en kennis op het gebied van projectmanagement te delen. Dit zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van presentaties van bepaalde sleutelfiguren in de Vlaamse ziekenhuiswereld, die geïdentificeerd werden op basis van hun ervaring op vlak van projectmanagement. Zo kunnen bepaalde uit de praktijk getrokken gevalstudies besproken worden die eigen zijn aan de ziekenhuissector. Na elke presentatie staat er namelijk een discussiemoment ingepland waar alle deelnemers de kans krijgen om onderling gedachten uit te wisselen over deze topics. De koffie- en lunchpauzes zijn ook een ideaal moment om te netwerken met en te leren van andere deskundigen binnen hetzelfde domein.

DOELEINDEN VAN DE CONFERENTIE

 • Theoretische kennis over projectmanagement en de PMO bijbrengen
 • Het proces binnen de sector voortzetten om het beheer van verandering (via projecten) te stimuleren en het risico of falen te beperken door te leren van elkaar.
 • Interessante gevalstudies delen: voorbeelden en ervaringen van de sprekers
 • Sleutelfiguren uit de sector samenbrengen rond het thema projectmanagement
 • Kwaliteitsinformatie bieden uit de praktijk aan de praktijk
 • Kwalitatieve theoretische ondersteuning bieden tijdens het evenement door QRP trainers en consultants

DATUM EN PLAATS

 • Plaats: Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 803, 9000 Gent, BE
 • Datum: 23 september 2021
 • Beginuur: 09u00 – registratie van deelnemers vanaf 8.30
 • Einduur: 14u
 • Prijs: Gratis
 • Taal : Nederlands
 • Catering: Ontbijt, frisdrank, water, koffie, thee en lunchbroodjes voorzien

MEER INFORMATIE

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit evenement, neem dan contact met ons op en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

OPMERKING 1: Deze workshop is een interactieve informatiesessie. Deze sessie biedt geen officiële kwalificatie.

OPMERKING 2: Als je een certificaat van aanwezigheid nodig heeft, aarzel dan niet om het ons te vragen.

Deze interactieve conferentie heeft een limiet van max. 50 deelnemers, schrijf je nu in om een plaats te reserveren!

Vul dit in met mijn gegevens
UW GEGEVENS
Naam*
Familienaam*
Functie
Email*
Telefoon*
Organisatie*
Sector*
Land*
Hoe heeft u ons gevonden?*