2020 Belang van Project Management in ziekenhuizen: een situatieschets uit de praktijk

24
sep
Tijd: 9.00 Plaats: Online Type: Conference Taal:

Belang van Project Management in ziekenhuizen: een situatieschets uit de praktijk

Na het succes van 8 edities in de Waalse ziekenhuissector organiseert  QRP International voor het eerst een conferentie over project management specifiek binnen de context van Nederlandstalige ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.  Dit evenement is bestemd voor individuen die tewerkgesteld zijn in de Nederlandstalige ziekenhuissector in Vlaanderen of Brussel, en de volgende functies bekleden, al dan niet in naam en ongeacht hoofd- of deelfunctie: projectmanager, programmamanager, ICT-manager, PMO, kwaliteitsmanager. 

SPREKERS

 • Mevrouw Martine Derde,  Freelance Project en Change Manager, Combinatie tussen project en change management – aandacht voor de mens in projecten
 • Heer Frank Staelens, OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, Directeur Processen & Kwaliteit, Procesmanagement, een toegevoegde waarde binnen het kwaliteitsbeleid in een ziekenhuis ?’
 • Heer Steven Creve, Clinique Saint-Jean Brussel, CIO en ICT Manager, Agile of Prince2? Project management do’s & dont’s uit de praktijk.
 • Mevrouw Maddy Silverans, AZ Sint-Maarten, Stafmedewerker proces- en projectmanagement, Projectmanagement, van start tot … , én met vallen en opstaan 

WAAROM ORGANISEERT QRP DEZE CONFERENTIE?

Vele sectoren kennen deze dagen een klimaat van disruptie en verandering. De ziekenhuiswereld blijft niet gespaard op dit vlak en maakt ook ingrijpende transformaties mee, met schoolvoorbeeld het opzetten en bijhouden van het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor wordt de bestaande vraag voor en behoefte aan ondersteuning bij projectmanagement alsnog versterkt.

De meeste Vlaamse ziekenhuizen hebben reeds ervaring met projectmanagement, gebruik makend van methodes als PRINCE2 of intern uitgewerkte methodes. Deze ziekenhuizen vragen zich nu af hoe ze deze verbeterprocessen kunnen voortzetten en bekijken het vanuit een breder perspectief dan enkel projecten. In die gedachte zijn sommige ziekenhuizen begonnen met programmamanagement of zelfs het opzetten van een PMO. Projecten maken hier deel uit van een groter geheel, dat verder gaat dan de rol en verantwoordelijkheden van de projectmanager. 

Deze eerste editie van deze conferentie zal daarom uitleggen hoe ziekenhuizen:

– het huidige beheer van hun projecten of programma’s kunnen verbeteren, 

– wat het beheer van een PMO inhoudt en 

– hoe men een PMO opstart, met behulp van een QRP expert. 

Maar nog belangrijker dan deze informatieve doeleinden, zal de conferentie een mogelijkheid bieden aan ziekenhuizen om zelf hun eigen ervaringen en kennis op het gebied van projectmanagement te delen. Dit zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van presentaties van bepaalde sleutelfiguren in de Vlaamse ziekenhuiswereld, die geïdentificeerd werden op basis van hun ervaring op vlak van project management. Zo kunnen bepaalde uit de praktijk getrokken gevalstudies besproken worden die eigen zijn aan de ziekenhuissector. Na elke presentatie staat er namelijk een discussiemoment ingepland waar alle deelnemers de kans krijgen om onderling gedachten uit te wisselen over deze topics.

DOELEINDEN VAN DE CONFERENTIE

 •  Introductie geven over project management en het belang van een PMO: theoretische inleiding
 • Een proces binnen de sector opstarten/verbeteren om het beheer van verandering (via projecten) te          stimuleren en het risico of falen te beperken door te leren van elkaar.
 •  Interessante gevalstudies delen: voorbeelden en ervaringen van de sprekers
 •  Sleutelfiguren uit de sector samenbrengen rond het thema project management
 •  Kwaliteitsinformatie bieden uit de praktijk aan de praktijk
 •  Kwalitatieve theoretische ondersteuning bieden tijdens het evenement door QRP trainers en consultants

DATUM EN PLAATS

 • Plaats: Online
 • Datum: 24 September 2020
 • Beginuur: 09u00 – online platform open vanaf 08u45
 • Einduur: 13u
 • Prijs: Gratis
 • Taal : Nederlands

MEER INFORMATIE

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit evenement, neem dan contact met ons op en wij zullen u zo snel mogelijk van antwoord dienen.

OPMERKING 1: Deze workshop is een interactieve informatiesessie. Deze sessie biedt geen officiële  kwalificatie.

OPMERKING 2: Als u een certificaat van aanwezigheid nodig heeft, aarzel dan niet om het ons te vragen.

Deze interactieve conferentie heeft een limiet van max. 50 deelnemers, schrijf u in om uw plaats te reserveren!