Kies uw land en taal
Kies uw land en taal
MSP

Programma Management (MSP) methoden: opleiding

MSP® (Managing Successful Programmes) vertegenwoordigt de Best Practice Methods in Programme Management, bewezen in de succesvolle afhandeling van transformationele veranderingen door de toepassing van programma management strategieën.

MSP (Managing Successful Programmes) vertegenwoordigt de Best Practice Methods in Programme Management, bewezen in de succesvolle afhandeling van transformationele veranderingen door de toepassing van programma management strategieën. MSP definieert programmabeheer als “de uitvoering van de gecoördineerde organisatie, regie en uitvoering van een geheel van projecten en transformationele activiteiten, te bereiken resultaten en het realiseren van de voordelen van strategisch belang voor de business”.

MSP wordt in vele organisaties, zowel publieke als private sector, gebruikt en geïmplementeerd. De ervaringen van degenen die de programmabeheer strategieën hebben geïmplementeerd, hebben een waardevolle inbreng in de laatste editie van de gids, die werd gepubliceerd in 2011.

ORGANISATIES

Verbeter uw business met MSP:

 • U stemt de bedrijfsstrategie, de mechanismen voor het realiseren van verandering en de alledaagse bedrijfsomgeving op elkaar af;
 • U houdt de voortgang, de prestaties en het behalen van de voordelen voortdurend in de gaten;
 • U past een gemeenschappelijk systeem toe om alle programma’s te begrijpen;
 • U voegt waarde toe door u op de opbrengsten te concentreren;
 • U stimuleert feedback om toekomstige strategieën beter te kunnen bepalen op basis van resultaten van de programma’s.

INDIVIDUEN

Verbeter uw programme’s en carrière met MSP

 • U past de beproefde aanpak toe bij programmabeheer om met succes een ingrijpende organisatorische verandering tot stand te brengen;
 • U voert op een gecoördineerde manier de organisatie, de leiding en de implementatie van een samenhangend pakket projecten en transformatie-activiteiten om resultaten te bereiken en voordelen te realiseren die voor de onderneming van strategisch belang zijn;
 • U zorgt ervoor dat de via projecten ontwikkelde en geleverde oplossingen bij de uitvoerende activiteiten van de organisatie worden ingevoerd, onder gelijktijdige handhaving van het prestatieniveau en de efficiency;
 • U moedigt realistische verwachtingen aan in hoeverre de organisatie in staat is om te veranderen;
 • U geeft leiding aan bedrijfstransformatie en u leidt de vele daarmee gepaard gaande complicaties, risico’s en onduidelijkheden in goede banen.

MSP Voordelen

 • Veranderingen kunnen worden gepland en uitgevoerd op een geïntegreerde manier, om er zo voor te zorgen dat de huidige bedrijfsvoering niet wordt geschaad
 • Projecten en transformationele activiteiten kunnen worden gecoördineerd en gecontroleerd door middel van een duidelijke identificatie van de rollen en verantwoordelijkheden van zij die betrokken moeten worden bij de leiding van een programma
 • Het biedt een kader voor het Senior Management om het veranderingsproces te begeleiden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de aandacht altijd wordt gehandhaafd op de belangrijkste zakelijke doelstellingen.
 • Mensen zijn gericht op het identificeren van echte zakelijke voordelen door middel van een formeel proces
 • Het vergemakkelijkt effectieve respons op strategische initiatieven door het overbruggen van de kloof tussen corporate strategieën en projecten
 • Het biedt een soepele overgang van huidige naar toekomstige bedrijfsactiviteiten door middel van de duidelijke erkenning en verantwoordelijkheid van de voorbereiding van de organisatie voor migratie naar nieuwe manieren van werken

MSP Elementen

De methode wordt uitgelegd in de volgende belangrijke elementen:

 • 7 Principles afgeleid van de “lessons learned” in programma’s die zowel positieve als negatieve resultaten hadden.  Ze vertegenwoordigen de gemeenschappellijke factoren die het succes onderbouwen van ieder programma of transformationele verandering.
 • 9 Governance Themes laten organisaties toe om de volgende zaken te installeren: het juiste leiderschap, het delivery team, robuuste organisatiestructuren, controles en informatie over controles, om zo de beste omstandigheden te creëren om de geplande outcomes op te leveren en de gewilde voordelen te realiseren.
 • 6 Trasformational Flow Processes bieden een pad doorheen de levenscyclus van een programma van zijn conceptie over de oplevering van de nieuwe kunde, de overgang naar de gewenste outcome, de voordelen realiseren en uiteindelijk het afsluiten van het programma.

Literatuur en Business boeken

Bekijk ze hier

Gevalstudie
en Witboek

Ga naar de download area

Consultancy

Pas de MSP methode aan aan uw noden

Naast training, bieden onze MSP ”programme management” specialisten ook hulp en begeleiding bij het verankeren van “programme management” praktijken in Uw organisatie.

Wij voorzien in consultancy en training services om MSP “programme management” systemen op te zetten voor project- en organisatorische omgevingen.

Ontdek meer

MEER INFORMATIE

Vraag ons om meer informatie

Indien u vragen heeft of uw wil meer informatie ontvangen, aarzel dan niet om ons te contacteren door gebruik te maken van het onderstaande formulier.

Naam*
Familienaam*
Email*
Telefoon*
Uitleg