Is het mogelijk om ITIL 4 te integreren met LEAN en Agile Frameworks?

ITIL 4 en DevOps, ITIL, ITIL4, ITIL vs DevOps

De moderne, snelle bedrijfsomgeving vereist dat IT- en digitale teams innovatieve en betrouwbare kleinere producten op te leveren, sneller en vaker. Traditionele IT-frameworks kunnen niet voldoen aan de bedrijfsbehoeften die worden veroorzaakt door deze ‘4e industriële revolutie’ die voor het merendeel van de gevallen achterhaald en inefficiënt is.
ITIL is bijgewerkt naar de nieuwe ITIL 4-versie om te reageren op de nieuwe zakelijke behoeften en om de bruikbaarheid en integratie te verbeteren door een gemeenschappelijke woordenschat binnen afdelingen en teams te bieden.

Maar biedt het ITIL v4-raamwerk richtlijnen voor de integratie ervan met andere Agile-methoden? Ja, ITIL 4 is evenzeer van toepassing op alle serviceorganisaties en moet werken met meerdere andere best practices, het is eigenlijk een complementair kader voor andere manieren van werken, zoals Lean, Agile en DevOps. Laten we in meer detail ontdekken waarom het fout is ITIL 4 te definiëren als een “traditioneel” en “star” IT-Service Management framework!

Drie redenen waarom ITIL 4 samengaat met de Agile-cultuur: de leidende principes van ITIL

1.De holistische benadering en het creëren van waarde

ITIL 4 biedt een holistische benadering voor het co-creëren van waarde met klanten en andere belanghebbenden in de vorm van producten en diensten. De holistische benadering samen met het creëren van waarde zijn de eerste twee van de 7 ITIL- leidende principes (focus op waarde, houd het simpel en praktisch, denk en werk holistisch, start waar u bent, iteratief vooruitgang maken met feedback, samenwerken en zichtbaarheid bevorderen, optimaliseren en automatiseren). De ITIL-richtlijnen onderstrepen dat er geen waardecreatie mogelijk is zonder een vlotte en gemakkelijke communicatie tussen gebruikers, belanghebbenden en providers die allemaal betrokken zijn bij de optimalisatie van de uiteindelijke output die, alleen met communicatie en samenwerking, de gewenste uitkomst zal opleveren. De noodzaak om de nadruk te leggen op waarde en het vermijden van het creëren van onnodige capaciteiten (capabilities) is een kernprincipe van LEAN Management waarbij producten bedoeld zijn om Just In Time te worden geleverd (voortdurende stroom van kleine pakketten geproduceerd in exact afgesproken aantallen en opgeleverd op de exact afgesproken planning) om verspilling te voorkomen (berekend in productiekosten, te leveren producten en menselijke werkuren) en om de kwaliteit te verbeteren.

2. Start waar u bent

ITIL schrijft voor “Start waar u bent“: om een ​​nieuw eindproduct met succes op te leveren, kunt u niet alles in één keer beheren als uw organisatie niet over de nodige capaciteiten beschikt (kennis, economische middelen, mentale houding, enz.). Er zijn processen die gerespecteerd en stap voor stap geïmplementeerd moeten worden om een ​​definitieve dienst te leveren die met succes het gewenste resultaat zal bereiken. Dit principe wordt duidelijk uitgelegd door Kevin Kasunic Manager van Business Transformation bij Walt Disney Company in een beroemde whitepaper waarin hij uitlegt hoe hij het IT-team van het bedrijf heeft geleid naar de goedkeuring van het ITIL Framework. U kunt de whitepaper hier downloaden. De filosofie die achter dit principe staat, is in feite geen unicum, de cultuur van DevOps suggereert om te beginnen waar men is en wat men heeft. DevOps is gedeeltelijk gebaseerd op ITIL- en Lean-principes. Daarom vertegenwoordigen DevOps en ITIL twee methoden die zeer efficiënt en effectief kunnen worden geïntegreerd.

3. Houd het simpel en praktisch en vertrouw op feedback!

Volgens het Agile Manifesto is een agile organisatie gebaseerd op individuen (intern en extern van de organisatie) en interactie in plaats van processen en tools: de focus ligt op de voortdurende levering van werkende software om klaar te zijn voor waarschijnlijke verzoeken voor verandering. Nogmaals, de ITIL-guidance leidt ertoe dat het volledig verenigbaar is met de Agile-mindset van “hou het eenvoudig en praktisch” door continu werkpakketten te leveren die het gewenste resultaat bereiken en omdat het eindproduct / de service wordt verkregen door “iteratief vooruit te gaan met feedback”. Door het simpel en praktisch te houden, suggereert de ITIL-gids om niet voor elke uitzondering een oplossing te produceren maar waarbij alleen de uitzonderingen centraal staan ​​die de grootste kans hebben om te realiseren. U levert eenvoudige en snelle oplossingen die onmiddellijk waarde tonen. Dit is een resultaatgericht denken en vereist een holistische kijk op de organisatieprocessen, procedures, projecten en doelen. Bovendien helpt het om te werken aan de algehele output tegelijkertijd en ervoor te kiezen om te werken met beheersbare kleinere brokken om alle uitzonderingen/ verzoeken tot verandering aan te pakken die de gebruikers via hun feedback hebben opgeworpen. Iteratieve vooruitgang met feedback maakt het mogelijk om snel werkende software te leveren die eenvoudig en iteratief kan worden verbeterd tot de uiteindelijke output; de uiteindelijke output is getest en aangepast tijdens elke iteratie door de eindgebruiker met het doel een product / dienst te ontvangen die hem kan helpen het uiteindelijke resultaat te bereiken.

Na deze korte analyse van de belangrijkste ITIL 4 leidende principes, is het vrij duidelijk dat ITIL een complementair raamwerk is voor andere manieren van werken, zoals Lean, Agile en DevOps.
Hoewel ITIL & DevOps op het eerste gezicht bij de antipodes zouden kunnen verschijnen, hebben deze twee IT-methodieken eigenlijk meer gemeen dan men zou verwachten; ITIL integreren met DevOps is een vrij soepel proces dat een zeer effectieve en moderne manier van software en diensten kan garanderen.