MSP geüpgraded naar de 5e editie!

Axelos publiceerde onlangs de 5e editie van de MSP-guide, die sinds 2011 niet meer is bijgewerkt. De nieuwe editie speelt daarmee slim in op een aantal veranderingen die sindsdien in de wereld van programma- en projectmanagement hebben plaatsgevonden.

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gepubliceerd dat wijst op het lage slaagpercentage van programma’s, of het nu gaat om transformationele of grootschalige programma’s. Door de digitale revolutie, de snelheid van verandering, de opkomst van flexibele (Agile) werkmethoden en de toegenomen volatiliteit en onzekerheid van diverse markten is de behoefte ontstaan aan een vorm van programmabeheer dat aan deze eisen voldoet.

Deze nieuwe editie helpt huidige en toekomstige programmamanagers, en vele andere functies, bij het ontwerpen, plannen, leiden en uitvoeren van hun programma’s en helpt zo organisaties om hun transformatieprogramma tot een echt succes te maken.

De benadering van innovatie

Na enkele jaren zonder updates, is de nieuwe MSP-guide volledig herschreven door alle aspecten van de vierde editie te herzien. Elk aspect is bijgewerkt om begeleiding te bieden in de moderne context van allerlei organisatietypes.

De nieuwe guide ondersteunt zowel programmamanagers als andere sleutelfiguren binnen verschillende organisaties. De guide helpt professionals bij het ontwerpen, plannen, begeleiden en uitvoeren van hun programma’s om het succes van organisaties te waarborgen. In de guide vind je onder andere;

 • De voordelen van de MSP-methode van de vijfde editie
 • Hulp om projecten en programma’s af te stemmen op de organisatiestrategie
 • Een rigoureuze benadering voor het beheer van voordelen door rolwisselingen te vergemakkelijken
 • Een passende verdeling van verantwoordelijkheden en verplichtingen
 • Hoe je organisatorische wendbaarheid kunt vergroten
 • Hulp bij het begrijpen van de bijbehorende risico’s van een programma
 • Een voorbeeldpraktijk die is getest bij de succesvolle implementatie van een organisatieverandering door de toepassing van Programmamanagement.

MSP 4 versus MSP 5

De essentie van wat een programma is, blijft hetzelfde als bij de 4e editie. Een programma is tijdelijk, het is resultaat- en baten gericht en het houdt zich bezig met het leiden van verschillende, veruiteenlopende projecten.. De basisconcepten (principes, thema’s en processen) vormen ook in de vijfde editie de algemene structuur van de guide. Deze zijn echter herzien met inachtneming van de volgende principes:

 • Zorg ervoor dat MSP aanpasbaar en flexibel blijft en kan worden gebruikt in een breed scala aan organisaties en omgevingen. Er zijn veel en gevarieerde drijfveren voor verandering, en de MSP-benadering van programmamanagement moet ervoor zorgen dat de investering van de organisatie in verandering verstandig wordt beheerd.
 • Richtlijnen bieden voor een breed scala aan investeringen die baat hebben bij programmabeheer, in het besef dat het woord “programma” veel verschillende betekenissen heeft voor organisaties en dat andere termen dan “programma’s” door deze organisaties kunnen worden gebruikt.
 • Benadruk het incrementele karakter van een programma en laat zien hoe MSP cyclische progressie naar de gewenste toekomstige toestand mogelijk maakt. Organisaties zijn complex, de externe context is in opkomst en het leveren van voordelen en waardecreatie kan in het algemeen niet worden bereikt door een reeks lineaire stappen.
 • Stel programmateams in staat om de vele manieren te herkennen waarop output en veranderingen kunnen worden geleverd, inclusief iteratieve (Agile), traditionele en hybride benaderingen.

QRP biedt de MSP 5th edition training, lees hier meer over de opleiding. Overige vragen? Neem direct contact met ons op.